Esan - Хүн худалдаалах гэмт хэрэг, түүнтэй хийх тэмцэл

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүн худалдаалах гэмт хэрэг, түүнтэй хийх тэмцэл

Д.Даваасүрэн

Хүн худалдаалах гэмт хэрэг, түүнтэй хийх тэмцэл

Гишүүнчлэл

?
Хүн худалдаалах гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл.хүн худалдаалах гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох талаар тодорхой санал зөвлөмжүүдийг боловсруулахыг зорилоо
# хүн худалдаалах# гэмт хэрэг# эрх зүй