Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээг хэрэглэх нөхцөлийг боловсронгуй болгох нь

Ө.Энхбат

Хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээг хэрэглэх нөхцөлийг боловсронгуй болгох нь

Гишүүнчлэл

?
ХЧАА-г хэрэглэх үед хүүхдийн сэтгэл зүйг судлан шинжлэж өргөн мэдлэгтэй болох, гадаа;д оронл ХЧААг авч явуулж байгаа байдлыг өөрийн оронтой харьцуулан боловсронгуй болгох, хүүхдийн үйлдсэн гэмт хэрэгт ХЧААХ-г хэрэглэж байгаа байдал зэрэг үндсэн асуудлыг боловсронгуй хуулийн дэс дараалалтай болгохыг зорилоо.
# хүмүүжил# эрх зүй# гэр бүл