Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хорихоос өөр төрлийн ял, түүний эрх зүйн зохицуулалт, тогтолцоо, чиг хандлага

Ү.Отгонбаяр

Хорихоос өөр төрлийн ял, түүний эрх зүйн зохицуулалт, тогтолцоо, чиг хандлага

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улсад хорихоос өөр төрлийн ялыг сонгох хэрэглэх эрх зүйн боломж, хууль эрх зүйн зохицуулалтанд тулгамдаж буй асуудал, олон улсын жишиг стандартад нийцсэн эсэхийг судалж, Эрүүгийн хууль дахь хорихоос өөр төрлийн ялын түүхэн уламжлал, шинэчлэл, олон улсын жишиг стандарт түүнтэй холбогдолтой олон улсын эрх зүйн баримт бичиг, олон улсын гэрээ, конвенцид тусгагдсан байдал, хөгжингүй орны жишигтэй харьцуулан Монгол Улсын онцлогт тохирох зохицуулалтын саналыг боловсруулж Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулгын хорихоос өөр төрлийн ялын бодлогыг талаар өөрийн хэмжээнд судлахыг зорилоо.
# хорих ял# эрх зүй