Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хорихоос өөр төрлийн ял оногдуулах, түүний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Б.Ганбат

Хорихоос өөр төрлийн ял оногдуулах, түүний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Хорихоос өөр төрлийн ял оногдуулах манай улсын бодлогыг цааш үргэлжлүүлэхэд өөрийн зүгээс бага боловч хувь нэмрийг оруулах үүднээс хорихоос өөр төрлийн ялын бодлогыг улсын хэмжээнд авч судлан өөрийн зүгээс тодорхой зорилт бүхий төсөлийг боловсруулсанд оршино.
# хорих ял# эрх зүй# шүүх