Esan - Хорих ял эдэлж буй ялтны эрхийг хангах зарим асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хорих ял эдэлж буй ялтны эрхийг хангах зарим асуудал

Д.Баттөр

Хорих ял эдэлж буй ялтны эрхийг хангах зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улсын Эрүүгийн хуульд зааснаар Эрүүгийн хариуцлагын зорилго нь гэмт хэрзг үйлдсэн этгээдийг цээрлүүлэхээс гадна, хүмүүжүүлэх зорилгыг агуулдаг. Ялтныг хүмүүжүүлэх ялын зорилгыг хангах, түүнчлэн хорих ял эдлүүлэх ажиллагаан дахь ялтныг хүмүүжүүлэх, нийгэмшүүлэх нийгмийн ажлын чиглэлээр нилээдгүй судалгаа, шинжилгээний ажил хийгдсэн байна.
# хорих ял# эрх