Хорих ангийн дэглэм түүний эрх зүйн зохицуулалт, шинэчлэл хийх чиг хандлага

Ч.Нарангэрэл

Хорих ангийн дэглэм түүний эрх зүйн зохицуулалт, шинэчлэл хийх чиг хандлага

Гишүүнчлэл

?
Соёлт хүн төрлөхтөнд хамгийн чухал зүйл нь тэдгээрийн өөрт нь хуулиар олгогдсон эрх чөлөө байдаг. Үүнийг зөрчсөн этгээдэд хэрхэн хариуцлага хүлээлгэж болох мөн ял зэмлэлийг хэрхэн өөрт нь ойлгуулж шийдвэрлэх вэ? Гэдэг асуудал хууль зүйн шинэтгэлийн цөм хэсэг юм.
# хорих анги# эрх зүй# хууль