Esan - Хорих ангид ял эдэлж буй ялтны хөдөлмөр эрхлэлт

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хорих ангид ял эдэлж буй ялтны хөдөлмөр эрхлэлт

А.Кенжегүл

Хорих ангид ял эдэлж буй ялтны хөдөлмөр эрхлэлт

Гишүүнчлэл

?
Хөдөлмөр эрхлэлт гэж Монгол улсад нийгмийн эрэлт хэрэгцээг харгалзан авъяас чадвар, мэргэжлийн бэлтгэл, боловсрол зэрэгт нийцүүлэн ажил эрж хайх ажил эрхлэхэд хүн амд туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэг бүхий төрийн төрийн байгууллага төрийн бус байгууллага тухайн үйлчилгээг үзүүлэх төрөлжсөн байгууллагаас авч явуулах арга хэмжээний тогтолцоо юм
# хорих анги# ял эдэлж