Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт, эрх зүйн зохицуулалт, түүнийг боловсронгуй болгох нь

С.Баярбат

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт, эрх зүйн зохицуулалт, түүнийг боловсронгуй болгох нь

Гишүүнчлэл

?
Хөгжпийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөрлөх эрхийн эрх зүйн зохицуулалтын хэрэгжилтийг судлах, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлийн хэрэпжилтийг сайжруулах, боловсронгуй болгоход оршино.
# хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд# эрх зүй