Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хөдөлмөрийн сахилгыг бэхжүүлэхэд сахилгын дүрмийн үзүүлэх үр нөлөө

Ц.Отгонхишиг

Хөдөлмөрийн сахилгыг бэхжүүлэхэд сахилгын дүрмийн үзүүлэх үр нөлөө

Гишүүнчлэл

?
Хөдөлмөрийн сахилгыг бэхжүүлэхэд сахилгын дүрмийн гүйцэтгэх үүрэг гэсэн асуудлыг судалснаар Монгол улсын хөдөлмөрийн тухай хууль, бусад хууль тогтоомжуудад тусгагдсаи хөдөлмөрийн сахилгын талаарх зохицуулалтыг тусгайлан судалж сахилгын дүрмийн онцлог, мөн чанар, түүнийг боловсронгуй болгох үзэл баримтлалыг дэвшүүлэхийг зорин судалгаагаа хийлээ.
# хөдөлмөрийн сахилга# дүрэм# эрх зүй