Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хөдөлмөрийн гэрээ, түүний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Г.Нацагдорж

Хөдөлмөрийн гэрээ, түүний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Гишүүнчлэл

?
Одоогийн мөрдөгдөж буй Хөдөлмөрийн тухай хуульд хөдөлмөрийн гэрээний талаар тусгагдсан зүйл заалтуудад дүн шинжилгээ хийж энэ хүрээнд өнөөгийн тулгамдаж байгаа асуудлуудыг олж тогтоох, улмаар хөдөлмөрийн гэрээний зохицуулалтыг боловсронгуй болгох арга замыг эрэлхийлж тодорхой санал дэвшүүлэх.
# хөдөлмөрийн гэрээ# эрх зүй