Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хөдөлмөр хамгааллын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Г.Болормаа

Хөдөлмөр хамгааллын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Ажил олгогчоос ажилчдийн хөдөлмөриийн хэвийн нөхцөлд ажилуулах нь тэдний үүрэг бөгөөд хэрэв тэд энэ үүргээ биелүүлээгүйгээс ажилтны эрүүл мэнд, амь нас хохировол ажил олгогч нь хууль зүйн хариуцлага хүлээх бөгөөд энэ нь амьдрал дээр хэрхэн бодитой хэрэгжиж байгаа эсэх хэрэв ажилтанууд хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж байгаа болон түүнийгээ мэдэх эсэх, нэмэгдэл хөлс авах болон бусад баталгаагаар хангагдаж байгаа талаарх ажилгааг судлаж түүнд эрх зүйн зохих зохицуулалтыг хийж дээрх харилцааг боловсронгуй болгохыг зорилоо.
# Хөдөлмөр хамгаалал# эрх зүй