Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн журам зөрчих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн болон криминологи шинж

Н.Гэрэлтуяа

Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн журам зөрчих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн болон криминологи шинж

Гишүүнчлэл

?
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам зөрчих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн болон криминологийн асуудлыг судлан дүгнэлт хийж, цаашид энэ гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зарим арга замыг дэвшүүлэн тодорхойлохыг зорилоо.
# хөдөлмөр хамгаалал# эрүүл ахуй# журам# эрх зүй