Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хамтын гэрээний эрх зүйн зохицуулалтын асуудал

Н.Болорцэцэг

Хамтын гэрээний эрх зүйн зохицуулалтын асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага өөрөө өөрчлөгдөхийн зэрэгцээ эвлэлдэн нэгдсэн гишүүдийнхээ эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор аж ахуйн нэгж, бүс нутаг, засаг захиргаа, салбар, төрийн захиргааны байгууллагуудтай хамтын гзрээ байгуулж ажилладаг явдал юм. Эдийн засгийн зах зээлийн харилцааны нөхцөл дэх хөдөлмөрийн харилцааны эрх зүйн зохицуулалтыг буй болгох, хэрэгжилтийг нь хянах асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар нэгдсэн ойлголттой болоход чиглэгдсэн юм.
# хамтын гэрээ# эрх зүй