Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Гүйцэтгэх ажлын журмаар нотлох баримт цуглуулах ажиллагаанд хүний халдашгүй эрхийг хангах зарим асуудал

Б.Ганзориг

Гүйцэтгэх ажлын журмаар нотлох баримт цуглуулах ажиллагаанд хүний халдашгүй эрхийг хангах зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Хүний халдашгүй эрхийг гүйцэтгэх ажлын үйл ажиллагааны үед хангаж байгаа байдал, цаашдын хандлага, алдаа дутагдал, дэвшилтэт талыг судалсны үндсэн дээр өнөөгийн бодит байдалд тохирсон эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгож, гүйцэтгэх ажил явуулдаг байгууллагуудын хэв шинж онцлогт тохирсон байдлаар хүний эрхийг хангах зэргийг судаллаа.
# хууль# эрх зүй# нотлох баримт