Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Гэрээслэлээр өв залгамжлал, түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

П.Саранцэцэг

Гэрээслэлээр өв залгамжлал, түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Гэрээслэлээр өв залгамжпах түүний эрх зүйн зохицуулалт, өнөөгийн төлөв байдал, практик хэрэгжилт, гадаадын хууль тогтоомжийн гэрээслэлээр өвлөх эрх зүйн талаар онцлогийг өөрийн улсын хууль тогтоомжтой харыдуулан судалж дүгнэлт хийх, цаашид өөрийн орны энэ төрлийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох санал дэвшүүлэхийг зорилоо.
# гэрээслэл# өв залгамжлал# эрх зүй