Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Гэрээ хэлцлийг талуудын гарын хээний дардсаар баталгаажуулах зарим асуудал

Б.Мөнхтөр

Гэрээ хэлцлийг талуудын гарын хээний дардсаар баталгаажуулах зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Онолын болон практик судалгааны үндсэн дээр криминалистикийн гарын үсгийн шинжилгээний өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж гэрээ хэлцлийг байгуулагч талууд гэрээ хэлцлийг баталгаажуулахад гарын хээний дардсыг ашиглах боломжийг эрэлхийлэх практикт тулгамдаж буй асуудлуудыг тодруулах, тэдгээрийг шийдвэрлэх болох арга замыг тооцон, боловсронгуй болгох талаарх судалгаа юм.
# гэрээ хэлцэл# гарын хээ# эрх зүй