Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Гэр бүлийн эрх зүйн харилцаанаас үүссэн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Н.Лайла

Гэр бүлийн эрх зүйн харилцаанаас үүссэн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Гэр бүлийн эрх зүйн харилцаанаас үүссэн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтад тулгамдсан зарим асуудлыг шийдвэрлэх, цаашлаад эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгоход хувь нэмрээ оруулах явдал мөн.
# гэр бүл# эрх зүйн харилцаа# эрх зүй