Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Гэмт хэргийн хохирогчийн эрх зүйн зохицуулалт ба хохирогч хамгааллын зарим асуудал

Д.Хонгорзул

Гэмт хэргийн хохирогчийн эрх зүйн зохицуулалт ба хохирогч хамгааллын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Гэмт хэргийн хохирогчийн эрх зүйн хамгааллын байдлыг олон улсын жишиг стандарт, хууль хамгаалах байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүн, зарим тоо баримттай харьцуулан судлаж дүн шинжилгээ хийх, хохирогчийг хамгаалах үндэсний тогтолцоо бий болгох санал, зөвлөмж боловсруулахад бага боловч туслахыг зорьж боловсруулсан болно.
# гэмт хэрэг# эрх зүй# хууль