Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажиллагаан дахь төрийн бус байгууллагын оролцоо, эрх зүйн зохицуулалт

Г.Мөнхбат

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажиллагаан дахь төрийн бус байгууллагын оролцоо, эрх зүйн зохицуулалт

Гишүүнчлэл

?
Гэмт явдал нь нийгэм төрийн өмнө тупгамдсан хурц асуудлыг байнга бий болгодог бөгөөд XX зуунд гэмт хэрэгтэй хийх тэмцэл нь улс гүрнүүдийн гүйцэтгэх чиг үүрэг тэргүүлэх шинжтэй болсон. Өнөөдөр гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил зөвхөн төр засаг, хууль хяналтын байгууллагын үүрэг төдий бус төрийн болон төрийн бус олон нийтийн байгууллага, аж ахуйн нэгж иргэдийн үүрэг болон чухлаар тавигдаж байна.
# гэмт хэрэг# эрх зүй# хууль