Гэмт хэрэгт хамтран оролцогчид, тэдгээрт хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлагын зарим асуудал

Г.Ганбат

Гэмт хэрэгт хамтран оролцогчид, тэдгээрт хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлагын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын Үндсэн хуулийн дагуу хууль тогтоомжийн шинэчлэлийг хэрэгжүүлж ирсэн үйл явцыг онолын болон практик талаас нь задлан шинжилж, хууль тогтоомжийн шинэчлэлийн цаашдын зорилтыг тодорхойлон хэрэгжүүлэх аргын талаар нийгмийн бүхий л хүрээг хамарсан бөгөөд энэхүү шинэчлэлийн дагуу Монгол Улсын Эрүүгийн хууль бүрэн хэмжээгээр өөрчлөгдөх боллоо.
# эрх зүй# хууль