Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг баривчлах, саатуулах үед гэм хор учруулах эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

О.Эрдэнэбат

Гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг баривчлах, саатуулах үед гэм хор учруулах эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
2002 оны шинэ Эрүүгийн хуульд хүний эрхийг дээдлэх, түүний хэрэгжих баталгааг хангахад чиглэгдсэн олон чухал зарчмууд, хэм хэмжээ хуульчлагдсаны нэг нь гэмт хэргийн нийгмийн хор аюулыг үгүйсгэх нөхцөл байдлууд, тухайлбал гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг баривчлах саатуулах үед гэм хор учруулах тухай шинэлэг заалт юм.
# гэмт хэрэг# эрх зүй