Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Гэмт хэрэг үйлдэж олсон эд хөрөнгийг авах, борлуулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн зарим асуудал

Б.Алтантуул

Гэмт хэрэг үйлдэж олсон эд хөрөнгийг авах, борлуулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Гэмт хэрэг үйлдэж олсон эд хөрөнгийг авах, борлуулах гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, уг хэргийн шалтгаан нөхцлийг судлан тогтоож, түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга замыг тодорхойлохыг зорьж судалсан судалгаа юм.
# гэмт хэрэг# эрх зүй# хууль