Esan - Гэмт хэрэг санаатай үйлдэх үе шатны эрх зүйн зохицуулалт, түүнийг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Гэмт хэрэг санаатай үйлдэх үе шатны эрх зүйн зохицуулалт, түүнийг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Х.Оюун-Эрдэнэ

Гэмт хэрэг санаатай үйлдэх үе шатны эрх зүйн зохицуулалт, түүнийг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Ямар нэг гэмт хэрэг үйлдэх гэдэг санаа бодол хүнд нэлээн урдаас төрж болох боловч хэрэг үйлдэх санаа бодлын үүслийг санаатай гэмт хэрэг үйлдэх урьдчилсан үе шатанд оруулан үзэж болохгүй.
# гэмт хэрэг# үе шат# эрх зүйн