Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Гарцаагүй байдал, түүний эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалт

О.Алтансүх

Гарцаагүй байдал, түүний эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалт

Гишүүнчлэл

?
Гэмт хэрэг нь эрүүгийн хуульд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээр заасан, нийгэмд аюултай, гэм буруутай үйлдэл. эс үйлдэхүй бөгөөд түүний хамгийн гол материаллаг шинж бол нийгэмд аюултай байх явдал юм.
# эрх зүй# хууль