Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Эрүүгийн ялын төрөл, түүний хэрэгжилт

Г.Амартүвшин

Эрүүгийн ялын төрөл, түүний хэрэгжилт

Гишүүнчлэл

?
Эрүүгийн хууль дахь ялын төрөл, хэрэгжилт, түүнийг оногдуулж буй байдалд дүгнэлт хийх, түүнийг сайжруулах арга замыг боловсруулан санал, зөвлөмж боловсруулах, үнэлэлт дүгнэлт өгөх зэргийг судалсан болно.
# хууль# эрх зүй# гэмт хэрэг