Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Эрүүгийн процесс дахь мэтгэлцэх зарчмын хэрэгжилт

Г.Лхамхүү

Эрүүгийн процесс дахь мэтгэлцэх зарчмын хэрэгжилт

Гишүүнчлэл

?
Аливаа хэв загварыг хуулбарлан дууриалгүй өөрийн орны онцлогт нийцүүлэн шүүхийн мэтгэлцээний талаар тогтсон нэг ойлголттой болж, шүүн таслах ажиллагааны оролцогчдын эрх зүйн байдлыг боловсронгуй болгож эрүүгийн процессын хууль тогтоомжинд оновчтой санал оруулахыг зорилгоо болсон болно .
# гэмт хэрэг# мэтгэлцээн# эрх зүй