Esan - Эрүүгийн хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Эрүүгийн хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт

Ш.Сувд-Эрдэнэ

Эрүүгийн хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт

Гишүүнчлэл

?
Эрүүгийн хэргийг хялбаршуулсан журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хууль зүйн учир холбогдлыг тодорхойлох, энэхүү журмын эрх зүйн зохицуулалтын болон уг журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэж байгаа байдал, түүнд нөлөөлж байгаа сөрөг хүчин зүйлүүдийг олох, түүнд дүгнэлт өгөх, цаашид эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох шаардлага, арга замыг тодорхойлон хэрэгжүүлэх, нэр томъё болон агуулгын нэгдсэн ойлголтыг бий болгох саналыг дэвшүүлэхэд гол зорилго оршино.
# эрүүгийн хэрэг# хянан шийдвэрлэх# эрх зүй