Esan - Эрүүгийн хариуцлага, ялаас чөлөөлөх

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Эрүүгийн хариуцлага, ялаас чөлөөлөх

Б.Байгаль

Эрүүгийн хариуцлага, ялаас чөлөөлөх

Гишүүнчлэл

?
Энэрэнгүй ёсны зарчмын нэг илэрхийлэл нь эрүүгийн хариуцлага, ялаас чөлөөлөх тухай асуудал бөгөөд энэ талаар хуульд тодорхой заасан байдаг нь гэмт хэрэгтнийг хүмүүжүүлэх, гэм буруутай этгээд болон нийгмийн бусад гишүүдийг гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх ялын зорилгоос урган гардаг.
# эрүү# ял