Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд эдийн бус хохирлыг шийдвэрлэх зарим асуудал

П.Цэцэгмаа

Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд эдийн бус хохирлыг шийдвэрлэх зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Эрүүгийн байцаан шийтгэх шинэ хуулийн зохицуулалтаар эдийн бус хохирлыг хэрхэн арилгах болон түүнийг шийдвэрлэхэд гарч буй бэрхшээлийг практикт тулгуурлан судлан тогтоох, улмаар гэмт хэргийн улмаас учирсан эдийн бус хохирлыг эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны аль шатанд хэрхэн ямар журмаар шийдвэрлэх, уг хохирлыг хэрхэн арилгах талаар эрх зүйн илүү боловсронгуй зохицуулалтыг бий болгох асуудлыг судласан болно.
# хууль# эрх зүй# хохирол