Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Эрүүгийн байцаан шийтгэх албадлагын бусад арга хэмжээний эрх зүйн зохицуулалт

Г.Баянбямба

Эрүүгийн байцаан шийтгэх албадлагын бусад арга хэмжээний эрх зүйн зохицуулалт

Гишүүнчлэл

?
Эрүүгийн байцаан шийтгэх албадлагын бусад арга хэмжээ нь "албадлагын" нэгэн төрөл бөгөөд уг арга хэмжээний ойлголт зорилго, онцлог, шинж, үр нөлөө, хэрэглэх хүрээ хязгаар, түүнчлэн практикт хэрхэн хэрэгжүүлэх нөхцөл, журам, энэхүү арга хэмжээг ямар субъект авах, хэн, ямар хяналт тавих гээд олон чухал асуудлуудыг эрх зүйн үүднээс нь хэрхэн шийдвэрлэх, өнөөгийн зохицуулалт нь практикт хэрхэн нийцэж байгаа, ямар алдаа дутагдал гарч буйг тус тус нэгтгэн дүгнэж судлан үзэх нь өнөөгийн тулгамдсан асуудлын нэг болж байгаа учир уг сэдвийг судалсан болно.
# хууль# эрх зүй# шүүх