Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Эрүү шүүлт тулгах гэмт хэргийг нотлох ажиллагааны онол практикийн зарим асуудал

Н.Оюунчимэг

Эрүү шүүлт тулгах гэмт хэргийг нотлох ажиллагааны онол практикийн зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
ЭБША-ны шүүхийн өмнөх шатанд эрүү шүүлт тулгах гэмт хэргийн нотолгооны зүйлийн хүрээг тодорхойлох, улмаар нотлох ажиллагааны явцад тулгамдаж буй асуудлуудыг нээн илрүүлж, шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлоход энэхүү судалгааны ажил чиглэгдсэн болно.
# гэмт хэрэг# эрх зүй