Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Эмнэлэгийн тусламж үзүүлэхгүй байх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн болон криминологийн асуудал

Д.Энхсүлд

Эмнэлэгийн тусламж үзүүлэхгүй байх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн болон криминологийн асуудал

Гишүүнчлэл

?
“Эмнэлгийн тусламж үзүүлэхгүй байх” гэмт хэргийн шинж, бүрэлдэхүүн, гадаад орнуудын Эрүүгийн хууль дахь дээрх төрлийн гэмт хэргийн шинж, эрүүгийн хариуцлагын төрлийг харьцуулан судлахыг зорилоо.
# гэмт хэрэг# эрх зүй