Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Эдийн бус гэм хорыг арилгах эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

М.Риза

Эдийн бус гэм хорыг арилгах эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсад эдийн бус гэм хорыг арилгахтай холбоотой авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, иргэнийхээ эрхийг хамгаалсан байдлыг шүүхээр шийдвэрлэгдсэн хэрэг маргааны шийдвэрийг судлахыг зорилоо.
# гэм хор# эрх зүй# хууль