Esan - Дундын өмч, түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Дундын өмч, түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Д.Батсайхан

Дундын өмч, түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Урьд дундын өмчийн тухай асуудлыг онолын хүрээнд төдийлөн гүнзгийрүүлэн судалсан зүйл дутмаг бөгөөд дундын өмч түүний эрх зүйн зохицуулалтыг онолын түвшинд нарийвчлан судлахыг зорьсон ажил юм.
# дундын өмч# эрх зүй