Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Давж заалдах журмаар иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Н.Одонтуул

Давж заалдах журмаар иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт, түүний хэрэгжилт, үр нөлөө, хийдэл зөрчлийг тодорхойлж, түүнийг боловсронгуй болгохтой холбоотой ач холбогдол бүхий онол, практикийн дүгнэлт хийж, тодорхой саналыг дэвшүүлэх
# иргэний хэрэг# эрх зүй