Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд хүний эрхийг хангах зарим асуудал

Ө.Оргил

Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд хүний эрхийг хангах зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улсын хууль тогтоомжийг нийцүүлэх, мөн хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, прокурор, шүүгч аливаа шийдвэрээ Монгол Улсын хууль, олон улсын гэрээнд заасан хүний эрх, эрх чөлөөний тухай заалтад нийцүүлэн гаргаж байх, хууль хяналтын байгууллагын ажилтнууд болон иргэдэд халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийн тухай эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх зэрэг зорилтыг тавьж судалсан болно.
# эрх зүй# хууль# цагдаа