Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Цагдаагийн байгууллагын захиргааны хяналтын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Н.Энх-Амгалан

Цагдаагийн байгууллагын захиргааны хяналтын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Шоронгоос суллагдсан өөрөөр хэлбэл хорих болон баривчлах ял эдлээд суллагдаж байгаа хүмүүсийг нийгэмшүүлэхэд нь туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх үр нөлөөтэй эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох явдал юм.
# цагдаагийн байгууллага# эрх зүй