Esan - Цагдаагийн байгууллагаас хэрэглэх захиргааны урьдчилан сэргийлэх албадлагын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Цагдаагийн байгууллагаас хэрэглэх захиргааны урьдчилан сэргийлэх албадлагын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Н.Нямсүрэн

Цагдаагийн байгууллагаас хэрэглэх захиргааны урьдчилан сэргийлэх албадлагын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Эрх зүйн албадлага нь хууль зүйн шинж чанар, салбарын онцлог зэргээс нь хамааран нийтийн болон хувийн эрх зүйд хэрэглэгдэнэ. Тухайлбал Захиргааны эрх зүй, иргэний эрх зүй, эрүүгийн эрх зүй, хөдөлмөрийн эрх зүй гэх зэрэг салбарт хэрэглэгдэх бөгөөд албадлага хэрэглэх бүх процесс хуулиар зохицуулагдана.
# цагдаагийн# эрх зүй