Цагдаагийн албан хаагчийн ёс зүй, хэм хэмжээ, мэргэжлийн ур чадварыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Б.Ербахыт

Цагдаагийн албан хаагчийн ёс зүй, хэм хэмжээ, мэргэжлийн ур чадварыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монголын Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны арга хэрэгсэл хэт хуучирсан, социалист нийгмийн үеийн ажлын арга барилаар одоог хүртэл ажиллаж байгаа нь хүний эрхийг тунхаглаж буй ардчилсан нийгэм, орчин үеийн дэлхийн цагдаагийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны жишгээс хоцрогдсон явдал илт мэдрэгдэж байгаа тул өөрчлөлт , шинэчлэлт хийх нь нэн чухал асуудал болсныг цаг үеийн нөхцөл байдал харуулж байна. Иймээс цагдаагийн байгууллагын алба хаагчийн харьцааны соёл, ур чадварыг сайжруулах, цагдаагийн байгууллагын талаархи иргэдийн эерэг хандлагыг төлөвшүүлэх асуудлыг цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулан судлах, шийдвэрлэх шаардлага зүй ёсоор урган гарч байгаа нь эл сэдвийг судлах үндэслэл нь болох юм.
# албан хаагч# ёс зүй# эрх зүй