Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Цагдаагийн алба хаагчийн ногдуулах захиргааны шийтгэлд хийх шинжилгээ

Ц.Золзаяа

Цагдаагийн алба хаагчийн ногдуулах захиргааны шийтгэлд хийх шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Цагдаагийн байгууллага нь төрийн гүйцэтгэх засаглалын эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүргийг олон улсын болон үндэсний хууль тогтоомжийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үндсэн чиг үүрэгтэй хууль сахиулах байгууллага юм.
# эрх зүй# шүүхийн шийдвэр