Цагдаа, олон нийтийн хамтын ажиллагааны хүрээнд захиргааны зөрчлийг бууруулах арга зам

Б.Ганзориг

Цагдаа, олон нийтийн хамтын ажиллагааны хүрээнд захиргааны зөрчлийг бууруулах арга зам

Гишүүнчлэл

?
Дал гаруй жил социализмын замаар хөгжсөн Монгол оронд 1990 онд ардчилсан хөдөлгөөн ялж улс төр, нийгэм, эдийн засгийн том өөрчлөлтүүд гарсан билээ. Энэхүү нийгмийн шинэ харилцааг дагасан эдийн засаг, нийгмийн бэрхшээлийн шилжилтийн үеийг даган улс орны эрүүгийн нөхцөл байдал ч хүндэрч эхэлсэн юм.
# эрх зүй# зөрчил# нийгэм