Esan - Бусдын эд хөрөнгийг залилан мэхэлж авах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Бусдын эд хөрөнгийг залилан мэхэлж авах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн асуудал

А.Мөнгөнчимэг

Бусдын эд хөрөнгийг залилан мэхэлж авах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улсын Үндсэн хуульд хүний эрх, эрх чөлөөг дээд үнэт зүйлээр зарлаж хүний эрх, эрх чөлөөг хүлээн зөвшөөрөх, сахих, хамгаалах нь төрийн үүрэг байхаар тунхагласан.
# эд хөрөнгө# гэмт хэрэг