Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн болон криминологийн асуудал

Э.Төрболд

Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн болон криминологийн асуудал

Гишүүнчлэл

?
Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах гэмт хэргийг эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтын талаас нь судалж аль болохуйц тулгамдсан асуудпуудыг хууль эрх зүй хийгээд бодит байдлын хүрээнд хөндөж, шийдэхүйц нөхцөл боломжийг тодорхойлох, зарим нэг санал дүгнэлт хийж бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх асуудлыг боловсронгуй болгох арга замыг тодорхойлох явдал юм.
# эд хөрөнгө# гэмт хэрэг# эрх зүй