Esan - Бусдын эд хөрөнгийг булаах ба дээрэмдэх гэмт хэргийн ялгаа, зүйлчлэлийн зарим асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Бусдын эд хөрөнгийг булаах ба дээрэмдэх гэмт хэргийн ялгаа, зүйлчлэлийн зарим асуудал

Т.Гантөмөр

Бусдын эд хөрөнгийг булаах ба дээрэмдэх гэмт хэргийн ялгаа, зүйлчлэлийн зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Бусдын эд хөрөнгийг булаах ба дээрэмдэх гэмт хэргийн тоо эрс өсч, гэмт явдлын бүтцэд тооны болон чанарын үзүүлэлтийнх нь эзэлж буй хувийн жин асар их нэмэгдэж, зах зээлийн харилцааны өнөөгийн ороо бусгаа цаг үед амар хялбар аргаар мөнгө олох гэсэн этгээдүүд бусдын өмчлөх эрх, эд хөрөнгө, иргэдийн амьдрал ахуй, эрүүл мэндэд нөхөж баршгүй хор хохирол учруулах явдал энүүхэнд болжээ.
# эд хөрөнгө# булаах # дээрэмдэх