Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Бусдын бие махбодид хүнд гэмтэл санаатай учруулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн асуудал

Д.Болор

Бусдын бие махбодид хүнд гэмтэл санаатай учруулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн асуудал

Гишүүнчлэл

?
Бусдын бие махбодид хүнд гэмтэл санаатай учруулах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн бүхий л шинжүүдийг нэгбүрчлэн тогтоох замаар төсөөтэй гэмт хэргүүдээс ялган зүйлчлэх, уг гэмт хэрэг үйлдэгдэхэд нөлөөлөх шалтгаан, нөхцлийг илрүүлэх, арилгах талаар онол, арга зүйн санал-зөвлөмж боловруулах зэргийг судаллаа.
# хууль# эрх зүй# гэмт хэрэг