Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Барилгын компанийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

О.Баярмаа

Барилгын компанийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Гишүүнчлэл

?
Монгол улс дахь барилгын компанийн эрх зүйн зохицуулалтын асуудлаар гаргасан ном,сурах бичиг, эрх зүйн актуудыг судапж үзсэний үндсэн дээр өөрийн санал дүгнэлтийг дэвшүүлж. одоо гарч байгаа онолын маргаантай ас>удл>удыг зөв шийдвэрлэж улмаар Монгол улс дахь барилгын компанийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгоход нөлөөлөх зорилтуудыг оновчтойгоор дэвшүүлж зохистой үр дүнд хүрэх чиглэмжийг гаргаж барилгын компанийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох талаар судлав.
# компани# эрх зүй# хууль