Ашигт малтмалын салбарт төрийн бус байгууллагын оролцоо эрх зүйн зохицуулалт

Э.Жавхланбаяр

Ашигт малтмалын салбарт төрийн бус байгууллагын оролцоо эрх зүйн зохицуулалт

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улсын Үндсэн Хуулиар олгогдсон хүний үндсэн эрхийг хэдийн зөрчөөд байгаа боловч үйл ажиллагаа нь хуулийн дагуу явагддаггүй ашигт малтмал олборлох, хайх, нөхөн сэргээлтийн асуудал, хууль бус тусгай зөвшөөрөл, лиценз олголт зэрэг уналтанд ороод байгаа ашигг малтмалын салбарын үйл ажиллагаа байгаль экологийн доройтол, хүн амын өвчлөл, ундны цэвэр усны хомсдол зэрэг чухал асуудалд дан ганц төрийн эрх мэдлийн хүрээнд биш ард иргэд, бүх нийтийн хүрээнд хэдийн анхаарал хандуулах цаг болжээ.
# ашигт малтмал# төрийн бус байгууллага# эрх зүй