Esan - Аргагүй хамгаалалт түүний эрүүгийн эрх зүйн зарим асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Аргагүй хамгаалалт түүний эрүүгийн эрх зүйн зарим асуудал

С.Батбаатар

Аргагүй хамгаалалт түүний эрүүгийн эрх зүйн зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Аргагүй хамгаалалтын асуудал, онцлог зохицуулалтыг онол, уламжлал, шинэчлэлийн хүрээнд харьцуулалт хийж, онол практикийн түвшинд бүрэн судалгаа хийж дүгнэлт, санал гаргах зорилго тавьсан.
# хууль# эрх зүй# эрүү