Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Алдуул мал, гээгдэл буюу санамсаргүй олдсон эд хөрөнгө завших гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалт, криминологийн асуудал

Б.Бум-Эрдэнэ

Алдуул мал, гээгдэл буюу санамсаргүй олдсон эд хөрөнгө завших гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалт, криминологийн асуудал

Гишүүнчлэл

?
Апдуул мал, гээгдэл буюу санамсаргүй олдсон эд хөрөнгө завшихтай холбоотой гэмт хэргийн ойлголт, нийгмийн хор аюул, бүрэлдэхүүн, төсөөтэй гэмт хэргүүдээс ялган зүйлчлэх асуудал, хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлага, түүний үр нөлөөг дээшлүүлэх, энэ төрлийн гэмт хэргийн шалтгаан, нөхцөл, урьдчилан сэргийлэх зэрэг онол, практикийн асуудлуудыг судлан эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, арга замыг тодорхойлоход зорилго оршино.
# эд хөрөнгө# мал# эрх зүй