Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Түвэд хэлний үндсэн номлол “Гучит”, “Тэмдэгийн олого”

Оюутан:Х.Амартүвшин

Түвэд хэлний үндсэн номлол “Гучит”, “Тэмдэгийн олого”

Гишүүнчлэл

?
Манай улсын зарим их, дээд сургуулиудад түвэд хэлний дүрмийг эрчимтэй зааж байгаа боловч түүний гол үндсэн номлол болох “Гучит"/Сүмжүва/, "Тэмдэгийн орлого"/Дагжүгва/-ын талаар нарийвчилсан судалгааны ажил хомс байгаа билээ.
# хэл судлал# хэлний дүрэм